Category: DEFAULT

9 Comments

 1. Daisida
  ערר שהוגש על סגירת תיק אלימות חמור במשפחה שכב בפרקליטות ואפילו לא הועבר למחלקת העררים במשך יותר משנה. הנציב דוד רוזן גילה כי הפרקליטות סגרה את התיק מבלי שעיקר חומרי הראיות היו .
  Reply
 2. Kazilar
  תסמונת השחלות הפוליציסטיות - פתולוגיות הטרוגנית מולטיפקטוריאלית המאופיינת אי סדירות המחזור החודשי, anovulation כרונית, היפראנדרוגניזם, שינויים פיברוזיס של השחלות פוריות. תסמונת שחלות פוליציסטיות מאופיין השמנה מתונה, וסת לא סדיר או אמנוריאה ותסמינים של עודף אנדרוגנים (שעירות.
  Reply
 3. Shanos
  May 03,  · נכדי אובחן תחילה כבעל תסמונת טורט אך לאחר שהיה חולה וקיבל אנטיביוטיקה והתנועות והקולות פסקו אמר הרופא שזה תסמונת פנדה. ברצוני לשאול האם יש סיכוי שזה י.
  Reply
 4. Mikagami
  מחקר חדש חיזק את ההשערה כי מחלת הנפש נגרמת מנגיף מסוים התוקף את מערכת העצבים של החולים; המחקר עשוי להביא למציאת תרופה למחלת הנפש הקשה ביותר, הפוגעת באחוז אחד.
  Reply
 5. Brale
  כללי החלוקה של המכסות המותרות של חומרים הפוגעים בשכבת האוזון, למדינת ישראל, ואופן הגשת הבקשות, מפורטות בהוראת המנכ"ל
  Reply
 6. Muzshura
  ה משתנים שניבאו את עוצמת יעילות הטיפול היו חומרת המיסופוניה ונוכחותה של תחושת גועל. אז צריך לומר, ההפרעה חדשה יחסית בעולם הפסיכולוגי, ונכון להיום עדיין אין ריפוי מלא למיזופוניה -.
  Reply
 7. Misar
  םידחוימ םילעפמ lentabowsrofalsu.sterasnoritgitecisemapnicasfa.infoinfo שויה ילט ר״ד קירשייה לכימ וגנוסנומ-קחצי תניע יקסבוזל הקבר ׳פורפ ימואל חוטיבל דסומה.
  Reply
 8. Goltisho
  לטענת משרד החקלאות: חוסר המודעות של בעלי סוסים ליכולת ההעברה של סוסים את המחלה תורמת להתפשטותה. בשטחי ההסגר של המחלה חל איסור לקיים אירועי סוסים המוניים וכן טיולי רכיבה5/5(2).
  Reply
 9. Tagal
  בית אלה מציע לכם מגוון של דרכים לשינוי וניהול עצמי. תוכלו למשל ללמוד להתמקד, לעשות קונסטלציה משפחתית, או להתחיל מתרגיל פשוט כמו לקחת פסק זמן של הרפייה. מאמר זה יספק לכם .
  Reply